Hakkımızda

Tele42.com  içerik sa?lay?c? olarak hizmet vermektedir.Sitemiz uyar ve kald?r prensibini benimsemi?tir. Telif hakk?na konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde payla??ld???n? ve yasal haklar?n?n çi?nendi?ini dü?ünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@tele42.com  mail adresinden bize ula?abilirler. Buraya ula?an talep ve ?ikayetler hukuksal olarak incelenecek, ?ikayet yerinde görüldü?ü takdirde, ihlal oldu?u dü?ünülen içerikler sitemizden kald?r?lacakt?r.

 

Dikkat! Sitemizde telif haklar?n?n size ait oldu?u ve yay?nlanmas?ndan rahats?z oldu?unuz bir içerik varsa bizimle info@tele42.com adresinden ileti?ime geçti?iniz takdirde, içerik sitemizden kald?r?lacakt?r.

Tele42.com içeri?ini baz? internet sitelerine internet kullan?c?lar?n?n yüklemi? oldu?u içeriklerden sa?layabilmektedir. Sitemiz içerisinde telifinizin çi?nedi?ini dü?ündü?ünüz veya sizi rahats?z edici zarara u?rat?c? içeri?i info@tele42.com adresine iletti?inizde içerik en geç 2 gün içerisinde sistemden kal?c? olarak kald?r?lacakt?r.

Tele42.com tüm telif ve haklara sayg?l? yay?n yapmay? prensip edinmi?tir tüm iletileriniz ile özenle ilgilenece?imizden emin olabilirsiniz te?ekkür ederiz.

bursa escort escort bursa görükle escort escort bursa bursa escort bayan görükle escort bayanlar konya escort konya escort bayanlar